Brotherwood: voor een duurzame samenleving

  Een ontmoetingsplaats voor burgers, organisaties, overheid en bedrijfsleven

  Een meldpunt voor hun bijdragen, suggesties, vragen en opmerkingen

  Een werkplaats voor sociaal-maatschappelijk, financieel, innovatief en duurzaam ondernemen

  Burgerinitiatief

  Brotherwood is een burgerinitiatief, opgericht in 2009. Aanleiding was het besef dat burgers, maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven op basis van passende verantwoordelijkheid (anders) met elkaar moeten samenwerken om (elkaar) antwoord te kunnen geven op maatschappelijke uitdagingen:

  De overheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van kerntaken ten behoeve van de samenleving. Burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben (ook) hun eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde, veilige en duurzame samenleving.

  Iedereen zal zoveel als mogelijk deelnemen aan de samenleving, werken, langer doorwerken, later met pensioen gaan en op basis van vrijwilligheid bijdragen. 

  We leven langer, de kosten voor welzijn, gezondheidszorg en uitkeringen zijn bij ongewijzigd beleid onbetaalbaar. Begrenzing van die kosten is zowel financieel als moreel-ethisch aan de orde. 

  Niet alle zorg is meer verzekerd. We moeten meer voor onszelf en voor elkaar zorgen, de nadruk ligt op zelf- en samen redzaam zijn. Bij kwetsbaarheid en afhankelijkheid worden zorg, beschutting en bescherming geboden. 

  Klimaat, energie, water, hergebruik van grondstoffen, immigratie, veiligheid en sociale ongelijkheid vragen onze actieve aandacht, betrokkenheid en bijdragen bij de aanpak daarvan. 

  Onafhankelijk

  Brotherwood is een betrokken en kritisch volger van deze maatschappelijke thema's en initieert en organiseert daarover gevraagd en ongevraagd activiteiten met en voor burgers, organisaties, overheid en bedrijfsleven. 

  Brotherwood is een onafhankelijke nonprofit organisatie en werkt met hen samen ten behoeve van gezamenlijke solidaire aanpak, onderscheidend meedoen en bijdragen naar vermogen, sociaal-maatschappelijk rendement en duurzaam effect en resultaat. 

   

   

  Forum 1718

  “De nieuwe zorg, kiezen op elkaar of kiezen voor elkaar”

  Burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid en raadsleden uit Apeldoorn gaan vanaf 3 oktober 2017 in zes bijeenkomsten met elkaar in gesprek over hun ervaring de afgelopen jaren met veranderingen in de zorg.

  De aanleiding voor deze bijeenkomsten zijn de grote veranderingen in de zorg, de ondersteuning en de verpleging sinds 1 januari 2015 . Veel burgers hebben daar dagelijks mee te maken. Gemeenten zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners.

  >> Lees meer