Forum 1718

  “De nieuwe zorg, kiezen op elkaar of kiezen voor elkaar”

  Burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid en raadsleden uit Apeldoorn zijn vanaf  oktober 2017 in zes bijeenkomsten met elkaar in gesprek gegaan over hun ervaring de afgelopen jaren met veranderingen in de zorg. De aanleiding voor deze bijeenkomsten zijn de grote veranderingen in de zorg, de ondersteuning en de verpleging sinds 1 januari 2015 . Verpleging, persoonlijke verzorging en langdurige zorg zijn geregeld in de Zorgverzekeringswet. Veel burgers hebben daar dagelijks mee te maken. Gemeenten zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners.

  Het doel van de verandering was een omslag te maken naar zorg dichtbij:

  ‘meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen aanbieders, waardoor de zorg beter en goedkoper zou worden’. Eigen verantwoordelijkheid, meer zelf financieel bijdragen, oplossingen door burgers en hulp door mantelzorgers staan voorop. Het is belangrijk dat mensen die zorg en hulp krijgen, die ze nodig hebben.

  De zorg moest anders, beter en goedkoper.

  Is dat gelukt? Wat zijn uw ervaringen?

  Wat kunnen we leren uit die ervaringen en wat moet verbeterd worden?

  Lees meer over de opbrengsten van Forum1718

  Verschillende thema’s zijn aan de orde gekomen, ingeleid door mensen die weten waarover ze het hebben. Uit eigen ervaring, als mantelzorger, vrijwilliger of als professional. Het resultaat van alle bijeenkomsten is op 20 februari 2018 aangeboden aan de gemeente, raadsleden, (belangen)organisaties en bedrijfsleven, zodat zij daarmee aan het werk kunnen in het belang van de burgers en de lokale samenleving.

  Verslagen Forum 1718

  Vragen/opmerkingen

  Heeft u nog vragen of opmerkingen n.a.v. Forum 1718?

  Vul dan onderstaand formulier in.

  De bijeenkomsten worden georganiseerd door Brotherwood, op verzoek en met medewerking van de gemeente en een groot aantal maatschappelijke organisaties.