Lokale overheid als “chef zorg”…. een verbetering?

  dinsdag 3 oktober 2017, 20:00 - 21:30 uur

  Stelling: Bezuinigen moet en kan, door goedkopere en toch betere zorg

  De overheid is verantwoordelijk voor bezuinigingen in de zorg en verandert die zorg. Maatwerk en zorg dichtbij (door) huis(genoten). Meer zelf financieel bijdragen, meer bemoeizorg en….bemoeizucht. De lokale overheid is financier, regisseur, controleur en uitvoerder van zorg en welzijn. een politieke realiteit met de gemeenteraad als “chef zorg”.

  De wethouders Zorg & Welzijn, Werk & Inkomen geven (cijfermatige) informatie over de veranderingen in de zorg, inkomen en werk.  Hoe is het gegaan, wat moest er anders en voor hoeveel moest er worden bezuinigd? Wat is er veranderd, ten nadele en ten gunste van wie, hoeveel is er bespaard? Wie kan er meedoen en wie staat nog aan de kant?

  We willen een gesprek op gang brengen tussen inwoners van Apeldoorn, cliënten-, patiënten en belangenorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, WMO raadsleden en gemeenteraadsleden.

  Datum: dinsdag 3 oktober
  Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur
  Locatie: Stadhuis Apeldoorn, Marktplein 1 in Apeldoorn